RME Perfect Latex Mat

filler

Inhoud: 10L
Kleur: Wit
Prijs:
€104,90

Inclusief BTW Levering berekend bij het afrekenen

Voorraad:
Leverbaar

Beschrijving

Hoogwaardige matte muurverf

  • - Hoge dekkracht
  • - Rijk aan bindmiddel
  • - Goed afwasbaar

Beschrijving.

Perfect Latex Mat is een hoogwaardige watergedragen matte muurverf voor verzorgd binnenwerk en beschermd buitenwerk. Deze verf heeft een goede hechting, hoge dekkracht en is zeer goed afwasbaar. Perfect Latex Mat droogt snel en spat weinig. Is zeer economisch voor grote projecten. Goed airless verspuitbaar.

Toepassingsgebieden.

Perfect Latex Mat kan binnen en beschut buiten gebruikt worden op zuivere, coherente, stofvrije ondergronden zoals: plaasterwerk, gipskartonplaten, beton, … Op oude verflagen mits grondige voorbereiding. Zowel voor muren als plafonds.

Eigenschappen.

  • Hoge dekkracht.
  • Voldoet aan de VOS 2010-wetgeving.
  • Met water te verdunnen.
  • Goed airless verspuitbaar.
  • Waterdampdoorlatend.
  • Reukarm.
  • Verzeept niet.

Bindmiddel. Mengsel van diverse acrylaatcopolymeren.

Pigmenten. Titaandioxide, functionele en laminaire extenders.

Kleuren. Wit. Kan aangekleurd worden met de universele kleurpasta’s (vb. mixol : max 5%)

Voorbereiding van de ondergrond.

Algemeen.

De ondergronden moeten steeds in goede staat zijn; zonder doorbloedingen, loszittende delen of vocht. Loszittende delen moeten steeds verwijderd worden. Oorzaak van schade (vb. insijpelend of opstijgend water) wegnemen en grondig herstellen volgens de raadgevingen van de fabrikant. Steeds eerst ontvetten, dan schuren en ontstoffen. Nieuwe of krijtende ondergronden eerst fixeren of voorschilderen met de RME Prim. Op sterk zuigende ondergronden eerst de RME Prim. aanbrengen verdund met 10 % water. Vette ondergronden eerst afwassen met universele ontvetter of verdunde ammoniak, schuren, ontstoffen en een dunne laag primer aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Perfect Latex mat, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

Afwerking.

Afwerken met 1 of 2 lagen Perfect latex mat afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

Overschilderbaarheid.

Goed overschilderbaar met de meeste dispersieverven van goede kwaliteit.

Minimum gebruikstemperatuur.

De oppervlaktetemperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 5°C zijn. De omgevingstemperatuur is dan ongeveer 10 °C.

Droogtijden (20°C - 60% R.V.). Stofdroog: 30 minuten (afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden). Overschilderbaar: 4-6 uur.

Verdunning en reiniging. Water.

Rendement (indicatief). 8-10 m2 /L afhankelijk van de ondergrond.

Fysische eigenschappen.

DIN 13300 (Schrobvastheid) Klasse 1

Densiteit (kg/L) 1,48-1,52

Vaste stof (gewicht %) 55-60

Vaste stof (volume %) 28-32

Glansgraad 85° 4-8

Glansgraad 60° 2-3

Viscositeit (Brookfield - mPas) 40000-50000

Cone and Plate (Pas) 0,15- 0,19

Vlampunt NVTP (water)

EU-grenswaarden voor dit product (VOS ). catA/a: 30 g/L (2010) Dit product bevat max 30 g/L VOS-producten.

Houdbaarheid. Minstens 1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 5°C en 30°C.

Verpakking. 10L

Veiligheidsopmerking. (zie ook het veiligheidsblad).

P102 : Buiten bereik van kinderen bewaren. P305+P351 : Bij contact met de ogen : voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen EUH 208 – Het product bevat : 1,2-benzisothiazol-3(2H)one ; 5-chloro-2-methyl-4 isothiazolin-3-one en 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) : kan een allergische reactie veroorzaken.

Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te

Veilige betalingen (256-bit SSL)

Geschatte leveringskosten

Dit vind je misschien ook leuk

Recent bekenen